Научно-практический медицинский журнал «Medicine Review» - переводы и обзоры зарубежной медицинской периодики. 

13.01.2022
Эффективность рилонацепта при рецидивирующем перикардитe

24.12.2021
Оновлені рекомендації північноамериканського консенсусу з антитромботичної терапії у пацієнтів із фібриляцією передсердь, які перенесли черезшкірне коронарне втручання (2021)

06.12.2021
Резолюція засідання Ради експертів-кардіологів від 22 червня 2021 року щодо можливості зниження інтенсивності антитромбоцитарної терапії (де-ескалація) після перенесеного гострого коронарного синдрому

05.12.2021
Потенциальный новый класс препаратов для лечения СН со сниженной ФВ ЛЖ (СНсФВ)

Корисні посилання

Спецвидання
«Кардіологічний альманах - 2021»