Научно-практический медицинский журнал «Medicine Review» - переводы и обзоры зарубежной медицинской периодики. 

Новини

13.01.2022 Эффективность рилонацепта при рецидивирующем перикардитe

24.12.2021 Оновлені рекомендації північноамериканського консенсусу з антитромботичної терапії у пацієнтів із фібриляцією передсердь, які перенесли черезшкірне коронарне втручання (2021)

06.12.2021 Резолюція засідання Ради експертів-кардіологів від 22 червня 2021 року щодо можливості зниження інтенсивності антитромбоцитарної терапії (де-ескалація) після перенесеного гострого коронарного синдрому

05.12.2021 Потенциальный новый класс препаратов для лечения СН со сниженной ФВ ЛЖ (СНсФВ)

03.09.2021 Форксіга (дапагліфлозин) зареєстровано в Україні для лікування пацієнтів із серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду

16.06.2021 Позитивне рішення щодо препарату Джардінс

07.06.2021 Сравнение ривароксабана и варфарина при ФП у пациентов с биопротезами митральных клапанов

01.06.2021 Пресреліз компанії “Берінгер Інгельхайм” щодо реальних свідчень подвійної терапії бронхолітиками для пацієнтів із ХОЗЛ

28.04.2021 Сравнение эффективности тикагрелора и клопидогреля при проведении планового чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ)

23.03.2021 Оценка связи побочных эффектов статинов с собственно статинотерапией

11.12.2020 Результативность применения омега-3 жирных кислот у пациентов из группы высокого риска

25.11.2020 Эффективность ранней криоабляции при фибрилляции предсердий (ФП)

10.04.2020 Інформаційне повідомлення щодо COVID-19, яке спеціаліст охорони здоров’я може надати пацієнтам із захворюваннями серця

24.03.2020 Повреждение миокарда – одна из основных причин смерти пациентов после некардиологических операций

26.02.2020 Гомеостатические хемокины - новые биомаркеры прогноза при ОКС?

07.02.2020 Благодійний проект "Здорові легені"

07.11.2019 Снижение калорийности рациона как способ ранней профилактики кардиометаболических нарушений

25.10.2019 Эффективность дабигатрана в профилактике повторного криптогенного инсульта: результаты исследования RE-SPECT ESUS

28.09.2019 Неблагоприятные последствия отмены дигоксина у стационарных пациентов с СНсФВ

10.09.2019 Резолюція Засідання Експертної Ради щодо питання переведення пацієнтів з більш активної на менш активну антитромбоцитарну терапію після перенесеного гострого коронарного синдрому

 

Корисні посилання